Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

Haberler

Haber girişi yapılmamıştır.

Bu Haftanın Etkinlikleri

Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Lisans Programının Amaçları

MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programının amacı, özellikle üretim ve operasyon planlama ve tasarım, kantitatif analiz, simülasyon ve optimizasyon, ve entegre sistem tasarımı gibi temel endüstri mühendisliği bilgi ve becerileri ile donanmış olarak küresel pazarda katma değer yaratabilecek, etik ve sosyal sorumluk içinde profesyonel ve entelektüel büyüme gösterebilecek mezunlar vermektir.

Endüstri Mühendisliği Lisans Programının Kısa Tanımı

Programımız endüstri mühendisliğindeki en yeni konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerimizin teknik açıdan üstün bilgi ve deneyimle donanmış olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Program sadece üretim ve hizmet sektörü tarafından talep edilen, uluslararası ortamda rekabet edebilecek mezunlar vermeyi değil yeni iş başlatıp geliştirebilecek girişimciler yetiştirmeyi amaçladığı için, öğrenciler alanlarındaki sektörler ve yeni iş kurma konusunda bilgilendirileceklerdir. Bu amaçla programda karar verme, girişimcilik ve endüstriyel uygulama yanında işletme alanında da hem zorunlu hem de seçmeli dersler almaları öngörülmüştür. Programımızda, endüstri mühendisliğinin üretim sektörü ile ilintili klasik konularından ziyade, hizmet sektörüne yönelik yeni konularına daha fazla yer verilmiştir. Bu çerçevede öğrencilerimizin uzmanlaşabilecekleri Üretim ve Servis Yönetimi, Finans, Tedarik Zinciri ve Karar Destek Sistemleri konularında lisans seviyesinde ve ikinci sınıftan başlayarak seçebilecekleri çeşitli seçmeli dersler sunulacaktır. Dünyadaki genel eğilimler çerçevesinde popülerliği artan Yalın Üretim ve Hizmet Sistemleri, Finansta Optimizasyon Modelleri, Tedarik Zinciri Modellemesi ve Veri Madenciliği gibi alanlardaki dersler söz konusu seçmeli dersler dahilindedir.
İş Olanakları

Programda ağırlık verilecek olan sektörlerin, finansal hizmetler, perakende hizmetleri, lojistik ve ulaşım, sağlık hizmetleri, turizm, entelektüel hizmetler (danışmanlık, araştırma-geliştirme, iletişim ve bilişim teknolojileri, eğitim), yaratıcı endüstriler (reklam, tasarım, yayıncılık, vb.) ve kamu hizmetleri (devlet ve sivil toplum kuruluşları) olacağı gözönünde bulundurularak, mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmının bu hizmet sektörlerinde istihdam edileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, mezunlarımızın önemli bir kısmının eğitimlerine lisansüstü düzeyde devam etmeleri beklenmektedir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x