Endüstri Mühendisliği

Araştırma Alanları

Araştırma Alanları


Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Alanları
 
Modelleme ve Optimizasyon
        Çift Düzeyli Programlama
        Doğrusal Olmayan Programlama
        Havayolu Ekip Çizelgeleme
        Karışık Tamsayılı Programlama
        Matematiksel Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon
        Öbek Büyüklüğü Belirleme Problemleri
        Paralel ve Kesikli Optimizasyon
        Sezgisel Algoritmalar
        Sırt Çantası Problemleri
Rassal Sistemler ve Simülasyon
        Enerji Planlaması ve Yönetimi
        Fiyatlandırma
        Oyun Teorisi
        Rassal Süreçler
        Risk Analizi
        Simülasyon
Tedarik Zinciri Yönetimi
        Tehlikeli Madde Taşımacılığı
        Tesis Yer Seçimi
        Ulaşım Planlama ve Lojistik
        Üretim ve Envanter Planlama
Veri Analitiği
        Karar Destek Sistemleri
        Pazarlama Analitiği
        Veri Madenciliği

Sosyal Medya