Endüstri Mühendisliği

Öğrenci Kazanımları

Öğrenci Kazanımları


MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyetlerine kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edineceklerdir.

Temel Kazanımlar ve Mühendislik Fakültesi Lisans Programları Kazanımları
 
1.) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2.) Deney tasarlama ve yürütme becerisinin yanısıra veri değerlendirme ve yorumlama becerisi.
3.) Bir sistemi, bileşeni veya prosesi; belirli gereksinimleri gerçekçi kısıtlar (ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik) çerçevesinde karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4.) Çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi.
5.) Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
6.) Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı.
7.) Etkin bir biçimde iletişim kurma becerisi.
8.) Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisini kavrayabilmek için gerekli olan geniş kapsamlı eğitime sahip olma.
9.) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bu özelliği sürdürme becerisi.
10.) Çağımızın konuları hakkında bilgi sahibi olma.
11.) Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Kazanımları
 
12.) Endüstri mühendisliğinde, analiz, tasarım ve uygulamayı kapsayacak şekilde 17 zorunlu ders ve 4 seçmeli ders ile birlikte bir veya birden fazla alanda uzmanlaşma.
13.) İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması, iyileştirilmesi, uygulanması, ve geliştirilmesi konularında beceri.
14.) Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik, deneysel ve hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x