Endüstri Mühendisliği

Misafir Öğretim Üyeleri

Misafir Öğretim Üyeleri

 

Ahmet Akca (Türk Telekom Grubu)

Ahmet Akca lisans eğitimini 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, finans alanında yüksek lisans eğitimini ise 2011 yılında London Business School’da tamamlamıştır. 2013 yılında Chartered Financial Analyst (CFA) sertifikasını almıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimini sürdürmektedir. Lisans eğitiminin ardından PricewaterhouseCoopers’ta denetçi, Erdemir’de finans uzmanı olarak rol aldıktan sonra 2007 yılında Türk Telekom Grubu’nda çalışmaya başlamıştır. Hazine ve Finansal Kontrol direktörlüklerinde çeşitli yöneticilik kademelerinde yöneticilik yapan Ahmet Akca halen Türk Telekom Grubu’nda Finansal Risk Yönetimi Grup Müdürü olarak çalışmaktadır.

Verdiği Dersler: ACCT 204 - Finans ve Yönetim Muhasebesi

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam ediyor)
Yüksek Lisans: London Business School, Finans, 2011
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme, 2004

   

M. Hakan Akyüz (Galatasaray Üniversitesi)
Doç. Dr.

Doç. Dr. M. Hakan Akyüz lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi ve 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. 2003-2014 yıllarında Galatasaray Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora tezinde bir tesis yer seçimi problemi üzerinde yoğunlaştı. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Hong Kong University of Science and Technology) Endüstri Mühendisliği ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nde Ocak 2012’den Eylül 2013’e kadar doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Hong Kong’un deniz aşırı konteyner taşımacılığındaki rekabetçiliğinin artırılmasını amaçlayan bir proje içerisinde faaliyet gösterdi. Bu sürede konteyner liman operasyonları ve deniz aşırı konteyner hat taşımacılığı (liner shipping) ile ilgili problemler üzerinde odaklandı. M. Hakan Akyüz Şubat 2014’ten beri Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Verdiği Dersler: IE 205 - Üretim Sistemleri

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2011
Yüksek Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2005
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2002

 

Dicle Aslan (Token Finansal Teknolojiler)
Dr.

Dr. Dicle Aslan, 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü ikincilikle tamamlamıştır. Ardından 2014 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve doktora derecesini 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden almıştır. 2012-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde asistanlık yapmış, ardından 2013 yılında Erdemir Grubu şirketinde İş Geliştirme departmanında profesyonel çalışma hayatına başlamıştır. 2015-2019 yılları arasında Arçelik Grubu şirketinde Finansal Kontrolör olarak görev yapmış olan Dicle Aslan, 2019 yılı itibari ile Arçelik Grup şirketlerinden biri olan ve ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren Token Finansal Teknolojiler İş Geliştirme departmanında Süreç Geliştirme Kıdemli Uzmanı olarak çalışmaktadır.

Verdiği Dersler: IE 436 - Endüstri Mühendisliğinde Seçilmiş Konular, IE 432 - Pazarlama Analitikleri

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2014
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2012

 

Müge Gültekin-Erzin
Dr.

Müge Gültekin-Erzin, Endüstri Mühendisliği lisans derecesini 1992’de ODTÜ’den aldı. Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesini 1996’da, İstatistik yüksek lisans derecesini 1997’de ve Endüstri Mühendisliği doktorasını 2000’de Rutgers Üniversitesi’nden aldı. Araştırma tezini İstatistiksel Proses Kontrol alanında, özellikle proses ortalamalarındaki sapmaların tespiti üzerine yaptı. Household Auto Finance Company (USA), Arçelik, American Express (USA), Koç Üniversitesi,  EAksoy Eğitim ve Danışmanlık Şirketi ve Valeocon Management Consulting Şirketi’nde çalıştı. Kariyerinin büyük bölümünde süreçleri ve iş birimlerini analiz etmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan projeler yürüttü. Proje Yönetimindeki performansından dolayı American Express’te Leadership in Action ödülünü aldı. Altı Sigma kariyerinde beyaz eşya, çimento, atık yönetimi, ilaç ve sağlık sektörlerinde danışmanlık, eğitmenlik ve koçluk yaptı.

Verdiği Dersler: IE 302 - Kalite Mühendisliği

Doktora: Rutgers University, Endüstri Mühendisliği, 2000
Yüksek Lisans: Rutgers University, İstatistik, 1997
                               Rutgers University, Endüstri Mühendisliği, 1996
Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1992

  

Murat Günal
Doç. Dr.

Dr. Murat Günal, Endüstri Mühendisliği lisans eğitimini 1996 yılında Deniz Harp Okulu’nda tamamladı. Donanmada çeşitli görevlerde bulundu. Yöneylem Araştırması yüksek lisansını İngiltere’nin Lancaster Üniversitesi’nde tamamladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın karar destek birimlerinde görev aldı. 2004 yılında doktora eğitimi için Lancaster Üniversitesi’ne döndü ve EPSRC’nin desteklediği “Performans Measurement for Hospitals using Simulation” konulu tezini 2009 yılında tamamladı. Deniz Harp Okulu’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul’da birçok üniversitede Endüstri Mühendisliği dersleri verdi. Araştırma projelerinde yer aldı. Simülasyon metodolojileri ve uygulama alanlarındaki araştırma konularının ürünü olarak çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.

Verdiği Dersler: IE 303 - Üretim Planlama ve Kontrol, IE 304 - Simülasyon

Doktora: Lancaster University, Yöneylem Araştırmaları, 2009
Yüksek Lisans: Lancaster University, Yöneylem Araştırmaları, 2000
Lisans: Deniz Harp Okulu, Endüstri Mühendisliği, 1996

 

Günay Kocasoy (Boğaziçi Üniversitesi - Emekli Öğretim Üyesi)
Profesör

Prof. Dr. Günay Kocasoy Robert Kolej Kimya Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesini aldıktan sonra ABD’de Franklin Üniversitesi İşletme Bölümü/Endüstri Yönetimi’nde eğitimine devam ederek 1971 yılında mezun olmuştur. 1974 yılına kadar Columbus/Ohio’da Warren Teed Pharmaceuticals’da Kalite Kontrol ve daha sonra Araştırma Mühendisi olarak çalışmış, Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi'nden 1984 yılında Yüksek Lisans ve 1988 yılında Doktora derecelerini, 1989’da Üniversite Doçenti ve 1995 yılında Çevre Teknolojileri konusunda Profesör ünvanını almıştır. 1977 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Kocasoy Aralık 2010’da emekli olmuştur. Halen Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Şubat 2016’dan itibaren MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yarı zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Verdiği Dersler: SCI 101 - Çevre Bilimlerine Giriş, HUM 300 - Mühendislik Etiği

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Çevre Teknolojileri, 1988
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Çevre Teknolojileri, 1984
Lisans: Franklin University, İşletme Bölümü/Endüstri Yönetim, 1971
                Robert Kolej, Kimya Mühendisliği, 1969

  

Fatma Kutlu Gündoğdu
Dr.

Dr. Fatma Kutlu Gündoğdu, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nü ikincilikle tamamlamıştır. Ardından 2014 yılında Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü'nden mezun olmuş ve doktora derecesini 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden almıştır. Aynı zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden ikinci bir lisansı bulunmaktadır. 2016-2019 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde asistanlık yapmıştır. İstanbul’da birçok üniversitede Endüstri Mühendisliği dersleri vermektedir ve araştırma projelerinde yer almaktadır. Bulanık mantık ve uygulama alanlarındaki araştırma konularının ürünü olarak çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Verdiği Dersler: IE 208 - Operasyon ve Tesis Tasarımı

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Fizik, 2014
Lisans: Marmara Üniversitesi, Fizik Öğretmenliği, 2010
                İstanbul Kültür Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2016

 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x