Endüstri Mühendisliği

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri

 


E: tasd@mef.edu.tr
T: 0212 395 3717
Özgeçmiş

Duygu Taş
Dr. Öğretim Üyesi (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taş lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği’nden (2006) ve yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği’nden aldı (2008). Doktora çalışmalarını Hollanda’da Eindhoven Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yenilik Bilimleri Bölümü’nde yürüttü (2009–2013). Doktora araştırmalarının bir kısmını misafir öğretim üyesi olarak Kanada’da  CIRRELT (Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation) Araştırma Merkezi’nde tamamladı (Eylül 2011–Ocak 2012). Doktorasının ardından Kanada’da hem HEC Montréal Üniversitesi’nde hem de CIRRELT Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı (2013–2015). Dr. Taş Eylül 2015’ten beri MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmaları belirsizlik altında ulaşım planlama (özellikle araç rotalama problemleri), belirsizlik altında üretim ve envanter planlama, ve havayolu ekip çizelgeleme üzerine yoğunlaşmaktadır.


Kişisel websitesi için tıklayınız.

Araştırma Alanları: Matematiksel Programlama ve Kombinatoryal Optimizasyon, Ulaşım Planlama ve Lojistik, Üretim ve Envanter Planlama, Havayolu Ekip Çizelgeleme

Doktora: Eindhoven University of Technology, Endüstri Mühendisliği, 2013
Yüksek Lisans: Sabancı Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2008
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği, 2006
 

 

  E: agralis@mef.edu.tr
  T: 0212 395 3740

Semra Ağralı
Profesör

Prof. Dr. Semra Ağralı lisans derecesini 2003 yılında İTÜ ve yüksek lisans derecesini 2005 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini ise 2009 yılında Florida Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nden aldı. 2009-2016 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde doktor öğretim üyesi ve 2013-2016 yılları arasında yine aynı üniversitede doçent olarak görev yaptı. Dr. Ağralı Temmuz 2016’dan bu yana Mef Üniversitesi Endüstri  Mühendisliği Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. .

Kişisel websitesi için tıklayınız.

Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme, Karma-Tamsayılı Optimizasyon, Enerji Planlaması ve Yönetimi, Hizmet Sektöründe Çizelgeleme, Sırt Çantası Problemleri, Öbek Büyüklüğü Belirleme Problemleri

Doktora: University of Florida, Endüstri Mühendisliği, 2009
Yüksek Lisans: Koç Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2005
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2003 

 


E: guneye@mef.edu.tr
T:

Evren Güney
Dr. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Evren Güney lisans (1999), yüksek lisans (2002) ve doktora (2009) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktora tezinde yer seçimi ve kapsama problemleri üzerine yoğunlaştı. İlerleyen yıllarda stokastik optimizasyon modelleri ve sosyal ağlar üzerine çalışmalar yaptı. 2011-17 yılları arası İstanbul Arel Üniversitesi'nde yer alan Evren Güney 2018'den beri MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evren Güney aynı zamanda 2000 yılından beri aktif bir girişimci olarak çeşitli girişimlerde yer alırken, Türkiye'nin önde gelen girişim hızlandırma programlarından olan Starter's Hub Türkiye'nin de mentörleri arasında yer almaktadır.


Araştırma Alanları:  Kombinatoryal Eniyileme, Doğrusal Olmayan Programlama, Karışık Tamsayılı Programlama, Stokastik Eniyileme, Sosyal Ağlar

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2009
Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2002
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1999

 


  E: kocu@mef.edu.tr
  T: 0212 395 3686
  Özgeçmiş

Utku Koç
Dr. Öğretim Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Utku Koç lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 2003 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır. Doktora çalışmalarında tedarik zincirlerinde üretim, envanter ve taşıma kararlarının entegrasyonu üzerine çalışmıştır. Doktora sonrasında Amerika Birleşik Devletlerinde Northwestern Üniversitesinde optimizasyon algoritmalarının paralelizasyonu üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Mart 2015'ten itibaren MEF Üniversitesinde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Paralel ve Kesikli Optimizasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çizelgelemesi, Simulasyon, Sezgisel yöntemler, Oyun Teorisi

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2012
Lisans: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2003

  


  E: kucukaydinh@mef.edu.tr
  T: 0212 395 3631
  Özgeçmiş

Hande Küçükaydın
Dr. Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hande Küçükaydın lisans derecesini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümü’nden ve doktora derecesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. 2002-2006 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde, 2006-2011 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora tezinde değişken özellikleri olan çeşitli tesis yer seçimi problemleri üzerinde yoğunlaştı. Belçika’da Liège Üniversitesi HEC Management School’un QuantOM (Quantitative Methods and Operations Management) araştırma merkezinde Kasım 2011’den Eylül 2013’e kadar doktora sonrası araştırmacı, Ekim 2013’ten Ağustos 2014’e kadar FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) araştırmacısı olarak çalıştı. Belçika’da bulunduğu süre zarfında özellikle araç rotalama problemleri üzerinde araştırmalarını yürüttü. Hande Küçükaydın, Ağustos 2014’ten bu yana MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Tesis Yer Seçimi Problemlerinde Eniyileme Teknikleri, Çift Düzeyli Programlama, Kombinatoryal Eniyileme, Doğrusal Olmayan Programlama, Karışık Tamsayılı Programlama

Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2011
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi, Almanca İşletme Enformatiği, 2004
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, Matematik, 2002

 


  E: ozluko@mef.edu.tr
  T: 0212 395 3744

Özgür Özlük
Profesör (Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Program Koordinatörü)

Prof. Dr. Özgür Özlük Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1999 yılında doktora derecesini North Carolina Üniversitesi’nde almıştır. Doktorasının ardından Silikon Vadisi’nde fiyatlandırma optimizasyonu üzerine çalışmış, 2003-2014 yılları arasında San Francisco Üniversitesi’nde Veri Analitiği üzerine çeşitli dersler vermiştir.  Yine bu süreçte farklı üniversitelerde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Prof. Dr. Özlük, 2014 Sonbahar döneminde Bahçeşehir Üniversitesi’nde Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Programını kurmuştur. 2015 yılı sonunda öngörü analitiği üzerine işler yapan Verite Analytics şirketini kurmuştur.

Araştırma Alanları: Matematiksel Modelleme, Veri Analitiği ve Görsellemesi, Fiyatlandırma, Pazarlama Analitiği

Doktora: UNC Chapel Hill, Yöneylem Araştırması, 1999
Yüksek Lisans: UNC Chapel Hill, Yöneylem Araştırması, 1997
Lisans: Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 1994

 
Araştırma Görevlileri
  


  E: sergid@mef.edu.tr
  T: 0212 395 3613

Duygu Sergi
Araştırma Görevlisi

Duygu Sergi, lisans eğitimini 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince, bulanık mantık üzerine çalışmalarda bulundu. Girişimcilik ve yenilikçilik üzerine yoğunlaşarak birçok çalışma yaptı ve proje gerçekleştirdi. Yeni iş fikirlerinde proje yönetimi metodolojilerini kullanma konusunda lisans tezini tamamlayarak mezun olmuştur. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Mart 2020’den bu yana, MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Bulanık Mantık ve Bulanık Küme Teorisi, Yeni Ürün ve İş Geliştirme Yönetimi – Girişimcilik, Proje Planlama ve Yönetimi, Stratejik Yönetim

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği (Devam ediyor)
Lisans: İstanbul Teknilk Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2019


Önceki Bölüm Başkanları
 
Prof. Dr. Erhan Erkut (Kurucu Bölüm Başkanı) 2014-2016
Prof. Dr. Semra Ağralı 2016-2019

Önceki Araştırma Görevlileri
 
Dr. Şirin Özlem                                                  2014-2020
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x