Endüstri Mühendisliği

Staj Bilgileri

Staj Bilgileri

PANDEMİ ÖZEL DUYURUSU
Pandemi süresi boyunca staj yapmak isteyen öğrenciler online veya yüz yüze staj çalışmalarını aşağıdaki kurallara ve sürece uygun olarak gerçekleştirebilir.

Yaz döneminde staj yapılması durumunda Coronavirus Salgını nedeni ile Staj Düzenlemeleri ile sağlanan kolaylıklardan yararlanılabilir.

Coronavirus Salgını nedeni ile Staj Düzenlemeleri
 
Değerli Öğrencilerimiz,
 
İçinde bulunduğumuz şartlar dikkate alınarak, ders programlarınızın bir parçası olarak yapmakla yükümlü olduğunuz stajlar konusunda kolaylık sağlamak amacı ile aşağıdaki düzenlemeler kararlaştırılmıştır.
 
Mühendislik öğrencilerinin, 2020 Yaz Döneminde stajlarını yapamaması durumunda, 2019-2020 Bahar ve Yaz Dönemleri ve 2020-2021 Akademik yılına özgü olmak üzere,
 1. Öğrenci ikinci sınıfta ise, her iki stajını da 3. sene sonu ve/veya 4. sene sonu yapabilir.
 2. Öğrenci 3. sınıfta ise, her iki stajını da (ya da kalan 300 kodlu olanı) 4. sene sonundaki yaz döneminde yapabilir. Bu mümkün olmuyor ise sonraki güz döneminde staj yükümlülüğünü tamamlamalıdır.
 3. Öğrenci son senesinde (mezun durumunda) ise, her iki stajını da (ya da kalan 300 kodlu olanı) 4. sene yazını takip eden güz (ya da bahar) döneminde yapabilir.
 4. Bunlara ek olarak mühendislik bölümlerimiz son sınıf öğrencilerinin mezuniyetlerinde bir gecikme yaşanmaması için 2020-2021 öğretim yılına özgü olmak üzere zorunlu stajlar konusunda aşağıdaki esneklikler sağlanacaktır:
  • Online staj imkanı: Bir süreci analiz edip aktivite analizi veya proje yapacak şekilde online bir staj bulunması durumunda staj online olarak yapılabilir. Raporun takım çalışması gibi alanlarının sağlanması için online toplantılara aktif olarak katılım gerekecektir.
  • Dönem içi staj: dönem içinde haftada en az iki tam günü staj için serbest (ders, laboratuvar, proje toplantısı, proje sunumu, ara sınav, final veya bütünleme sınavları bulunmayan) olan öğrenciler dönem içinde stajlarını yapabilirler. Dönem içinde yapılan stajın raporu, staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde teslim edilmelidir.
  • Ara dönem stajı: Staj, Güz ve Bahar yarıyılları arasındaki dönemde yapılabilir. Dönem arasında 20 iş gününün  tamamlanamaması durumunda stajın eksik kalan günlerinin güz dönemi sonu ve/veya bahar dönemi başında haftada minimum 2 gün olarak sürdürülerek tamamlanması uygundur.
Ayrıca, tüm derslerini tamamlamış, sadece staj dersi kalmış ve yaz aylarında staj yaparsa yaz okulu sonunda mezun olacak durumdaki öğrencilerimiz, stajlarını, yazın imkan bulamamaları halinde güz veya bahar döneminde yapabilirler. Dönem içinde yapılan stajın raporu, değerlendirmenin hızla yapılabilmesi için staj bitiminden itibaren 2 hafta içinde teslim edilmelidir.
 
2020-2021 Akademik Yılında Güz veya Bahar dönemi sonunda mezun olabilecek öğrenciler bu durumlarını belgelemek kaydıyla hem 200 hem de 300 kodlu stajlarını bu şekilde yapabileceklerdir.

MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programı'ndaki öğrenciler, profesyonel çalışma ortamlarını tanımak, üniversitede edinilen bilgilerin pratik çalışma ortamında uygulanmasını görmek, ve bu bilgileri uygulama imkanına sahip olabilmek için staj yapacaklardır. Toplam 8 hafta (40 iş günü) sürecek iki stajın ilki 2. yıl sonunda yapılacak 4 haftalık, ikincisi ise 3. yıl sonunda yapılacak 4 haftalık staj olacaktır. 

Staj ile ilgili bilgileri aşağıda verilen dokümanlardan edinebilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği Öğrenci Staj Esasları
Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
MEF Üniversitesi Staj Yönergesi

2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Dönemi ile birlikte staj başvuru ve kabul süreci online sistem (SIS) üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Web üzerinden doldurulacak formlar kabul edilmekle beraber, aşağıdaki tabloda yeni sistem olarak tarif edilen SIS üzerinden başvuru yapmanız tercih edilmektedir.
 
Staj Öncesi Eski Sistem Yeni Sistem
1. Stajın bulunması Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi fakülte sekreterinden alabilirler. Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi SIS üzerinden üretebilirler.
2. Staj yapılacak kurum ve departmanın bölüm staj komisyona onaylatılması Bağlantıdaki formu doldurduktan sonra staj başvuru formunuz size email ile iletilecektir. Formun çıktısını alıp staj koordinatörüne imzalatınız. 
Staj Başvuru ve Kabul Formu
SIS üzerinden formu doldurunuz. Onay talebi staj koordinatörünün ekranına düşecektir.
3. Staj yapılacak kurumun onayı Staj koordinatörünün onayının ardından staj başvuru ve kabul formunun çıktısını alıp firmaya onaylatınız. Staj koordinatörünün onayının ardından staj başvuru ve kabul formunun çıktısını alıp firmaya onaylatınız.
4. Staj kabul ve onay formunun sisteme yüklenmesi Bölüm ve kurum tarafından imzalanmış formu staj sayfasında bağlantısı verilen sisteme yükleyiniz. Firmanın onayladığı formu taratıp, SIS'te "Staj başvuru ve kabul formu yükle" bağlantısına yükleyiniz. Orijinal formu staj dosyanıza ekleyiniz. 
5. SGK işlemlerinin yapılması Staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce, dördüncü madde öğrenci tarafından tamamlanmış olmalıdır. Sigorta giriş işlemleri üniversite tarafından yapılır. MEF İnsan Kaynakları ofisinden öğrenci SGK işe giriş bildirgesi email ile paylaşılır. Staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce, dördüncü madde öğrenci tarafından tamamlanmış olmalıdır. Sigorta giriş işlemleri üniversite tarafından yapılır. Öğrenci SGK işe giriş bildirgesine SIS üzerinden ulaşabilir.
 
Staj Süresince
"Daily Activities" tablosunun doldurulması Tablo staj raporunda istenen formatta doldurulur ve staj yapılan kurumda öğrenciden sorumlu olan mühendise imzalatılır.
 
Staj Sonrası
Stajın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz, aşağıdaki dokümanları fakülte staj yönergesinde belirtilen tarihe kadar bölüm staj komisyonuna teslim etmekle yükümlüdürler.
Dökümanlar Eski Sistem Yeni Sistem
Firma staj değerlendirme formu Staj sayfasında bağlantısı verilen form, staj yapılan kurum tarafından imzalanır ve kapalı zarfta öğrenciye verir. Zarf bölüme teslim edilir. SIS tarafından üretilen değerlendirme formu bağlantısı, staj yapılan kuruma gönderilir. Kurum online olarak doldurduğu formun çıktısını kapalı zarfta öğrenciye verir. Bağlantının kuruma ulaşmaması durumunda, kurum boş formu (Türkçe veya İngilizce) elle doldurup kapalı zarfta öğrenciye verebilir. Zarf bölüme teslim edilir.
Mühendislik öğrencileri için staj anketi Staj sayfasında bağlantısı verilen anket bölüme teslim edilir. SIS üzerinden doldurulur. Anketi doldurmayan öğrencilerin staj notu verilmez.
Staj raporu Dijital kopyası BB üzerinden yüklenir. Dijital kopyası BB ve SIS üzerinden yüklenir.
Staj raporu İmzalı ve ciltli kopyası bölüme teslim edilir. İmzalı ve ciltli kopyası bölüme teslim edilir.

2019-2020 Öğretim Yılı Öncesi 

2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Dönemi öncesi staj başvuru ve kabul süreci aşağıdaki şekilde yürütülmüştür.
 
 1. Stajın bulunması (Öğrencilerimiz zorunlu veya gönüllü stajları için SGK giriş çıkışlarının üniversitemiz tarafından yapılacağına dair belgeyi fakülte sekreterinden alabilirler.)
 2. Staj yapılacak kurum ve departmanın bölüm staj komisyona onaylatılması. (Bağlantıdaki formu doldurduktan sonra staj başvuru formunuz size email ile iletilecektir. Formun çıktısını alıp staj koordinatörüne imzalatınız. Staj Başvuru ve Kabul Formu)
 3. Staj yapılacak kurumun onayı
 4. Bölüm ve kurum tarafından imzalanmış formun aşağıda bağlantısı verilen sisteme yüklenmesi (staj başlangıç tarihinden en geç 5 gün önce)
  1. Zorunlu stajlar için
  2. Gönüllü stajlar için
 5. SGK işlemlerinin yapılması 
Stajın tamamlanmasının ardından öğrencilerimiz, aşağıdaki dokümanları fakülte staj yönergesinde belirtilen tarihe kadar bölüm staj komisyonuna teslim etmekle yükümlüdürler.

Staj Raporu (İngilizce)
Mühendislik Öğrencileri için Staj Anketi (İngilizce)
Firma Staj Değerlendirme Formu (Kapalı zarfta)
 
 
Staj ile ilgili sorularınız için program koordinatörü iletişim bilgileri:
Dr. Öğr. Üyesi Utku Koç (kocu@mef.edu.tr)
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x